Aj takto boli dievčatá pripravené na hasičskú omšu